RÓLUNK

A DKKR Partners ügyvédi társulást nemzetközi ügyvédi irodáknál több évtizednyi tapasztalatot szerzett szenior ügyvédek hozták létre 2015-ben. Teljeskörű jogi szolgáltatást nyújtunk hazai és nemzetközi ügyfeleink részére a jog csaknem minden fő területén. Független jogi tanácsadóként a nagy szervezettel együtt járó kötöttségektől mentesen, rugalmasan nyújtjuk szolgáltatásainkat. Tapasztalatunknak köszönhetően pontosan ismerjük, és szem előtt tartjuk az ügyfeleink üzleti érdekeit, kiemelkedő hangsúlyt helyezünk az ügyfeleinkkel kialakított személyes és szoros kapcsolatra, az értékteremtő és gyakorlatias ügyvédi munkára.

A DKKR Partners az ARCLIFFE hálózat társult tagja. Az ARCLIFFE nemzetközi háttérrel és tapasztalattal rendelkező szenior ügyvédek által újonnan létrehozott ügyvédi irodák hálózata Közép-Kelet Európában: Romániában a Pepa & Dobre, Lenygelországban a JedwabnyLegal, Csehországban a Krutak & Partners és Magyarországon a DKKR Partners alkotja. További információért az ARCLIFFE-ről és arról, hogy milyen szolgáltatásokat tud Önnek nyújtani Bulgáriában, Cipruson, Lengyelországban, Romániában, Szerbiában, Szlovákiában és a Csehországban, kérjük, keresse fel a www.arcliffe.com holnapot!

SZAKTERÜLETEINK

VÁLLALAT -FELVÁSÁRLÁSOK

• jogi átvilágítások
• nyilvános vételi ajánlatok
• privatizációk
• kivásárlások, vállalat-vásárlások
• irányított aukciók
• stratégiai érdekeltségek megszerzése
• közös vállalkozások létrehozása
• zöldmezős beruházások

TÁRSASÁGI JOG

• cégalapítások
• vállalatirányítás
• cég- és cégcsoport-reorganizációk
• tőkeemelések és -leszállítások
• átalakulások, kiválások, összeolvadások
• felszámolások és végelszámolások

PERES ELJÁRÁSOK, VITARENDEZÉS

• peres képviselet polgári peres eljárásokban
• képviselet választottbírósági eljárásokban
• peren kívüli vitarendezések

MAGYAR „ARANY VÍZUM” PROGRAM

VENDÉGBEFEKTETŐI TARTÓZKODÁSI ENGEDÉLY

2024.01.01. napján hatályba lépett a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásának általános szabályairól szóló törvény, amely vendégbefektetői vízum és vendégbefektetői tartózkodási engedély néven Magyarországon is bevezette az egyes országokban már létező „befektetésért tartózkodást” koncepcióját, azaz annak lehetőségét, hogy a törvény által felkínált befektetési lehetőségek közül választó harmadik országbeli állampolgárok magyarországi beutazásra jogosító vízumot és tartózkodási engedélyt kapjanak. A vendégbefektetők és családtagjaik jogosulttá válnak a magyarországi tartózkodásra és korlátozás nélküli munkavállalásra 10 + 10 évig.

  • A lehetséges befektetés legkisebb összege 250.000,- euró, amelyért olyan befektetési alap által kibocsátott befektetési jegyet kell vásárolni, amelynek nettó eszközértéke legalább 40%-át Magyarországon megvalósuló, lakás funkciójú ingatlanba történő befektetések teszik ki;
  • vendégbefektetői vízumra és vendégbefektetői tartózkodási engedélyre jogosult az is, aki 500.000 euró értékben szerez tulajdonjogot magyarországi lakóingatlanban (2025.01.01-től kezdődően); vagy
  • 1.000.000 euró értékben nyújt adományt közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány által fenntartott felsőoktatási intézmény részére.

Irodánk teljes körű jogi segítséget nyújt vendégbefektetők számára

  • a vendégbefektetői tartózkodási engedély iránti kérelmük összeállításában és benyújtásában az idegenrendészeti hatósághoz,
  • az ingatlan alapok által kínált befektetési jegyek közvetítésében,
  • az ingatlan adásvételi szerződés tárgyalásában és elkészítésében,
  • a vendégbefektetők megvásárolt ingatlanra vonatkozó tulajdonjogának ingatlannyilvántartási bejegyzésében, illetve
  • akár az adományra jogosult intézmény beazonosításában és az adomány célba juttatásában.

SZELLEMI ALKOTÁSOK JOGA

• védjegy
• szabadalom
• egyéb oltalmak
• licencia szerződések
• szerzői jog
• domain viták

POLGÁRI ÉS KERESKEDELMI JOG

• komplex nemzetközi kereskedelmi szerződések
• bérgyártási megállapodások
• általános szerződési feltételek
• e-kereskedelem
• franchise szerződések
• IT szerződések: szoftverfejlesztés, rendszerintegráció, támogatás

INGATLANJOG

• kereskedelmi, ipari ingatlanok, irodaházak, hotelek és lakóparkok, társasházak felvásárlása
• ingatlanokhoz kapcsolódó M&A tranzakciók
• sale and leaseback tranzakciók
• kereskedelmi, iroda és ipari ingatlanok bérlete
• építés és ingatlanfejlesztés
• hotel-menedzsment szerződések
• ingatlan tranzakciók finanszírozása
• ingatlanokkal kapcsolatos peres képviselet

MUNKAJOG

• munkaviszony létesítése megszüntetése
• belső szabályzatok kidolgozása és frissítése
• versenytilalmi megállapodások
• bónusz-rendszerek kialakítása
• vállalatfelvásárlásokkal és átszervezésekkel kapcsolatos munkajogi tanácsadás
• tárgyalás munkavállalói érdekképviseleti szervekkel
• peres képviselet

ÁLLAMI TÁMOGATÁS

• képviselet szabálytalansági eljárásokban
• projektek szabálytalansági elővizsgálata
• hazai és EU állami támogatási szabályoknak való megfelelőség
• pályázati projektek strukturálása
• támogatási szerződések
• közreműködés támogatások európai bizottsági bejelentésében

VERSENYJOG

• közös vállalkozások
• szállítói, kizárólagos és szelektív disztribúciós szerződések
• ügynöki, licencia, szolgáltatói és alvállalkozói megállapodások
• piaci erőfölénnyel való visszaélés
• összefonódások
• versenykorlátozó megállapodások

ÜGYVÉDEK

dr. Deme Nóra

Partner

Nemzetközi ügyvédi irodáknál (Kinstellar, Linklaters, EY Law Luther Menold) eltöltött mintegy 15 év után elsősorban az ingatlanjog szakértője, és jelentős tapasztalattal rendelkezik a társasági jog és kereskedelmi jog területén. Széleskörű tapasztalatot szerzett kereskedelmi és ipari ingatlanokkal, irodaházakkal és hotelekkel kapcsolatos tranzakciós és nem tranzakciós projektekben, komplex felvásárlásokban, restrukturálásokban, bérletekben, építési és ingatlanfejlesztési ügyekben, illetve egyéb M&A ügyletekben.

dr. Kaszás Dániel

Partner

Különböző nemzetközi ügyvédi irodáknál szenior M&A, verseny- és peres jogászként eltöltött több, mint 24 év alatt széleskörű tapasztalatot szerzett a vállalatfelvásárlások teljes területén (ideértve a nyilvános vételi ajánlatokat, privatizációkat, irányított aukciókat, stratégiai érdekeltségek megszerzését, közös vállalkozások létrehozását, zöldmezős beruházásokat, reorganizációkat, kiválásokat, összeolvadásokat, egyéb átalakulásokat és felszámolásokat) mind a vevői, mind az eladói oldalon, mind stratégiai, mind pénzügyi befektetők részére eljárva.

dr. Kereszty Dorottya

Partner

Nemzetközi ügyvédi irodáknál (Kinstellar, Linklaters, Gide) eltöltött közel 10 év alatt jelentős tapasztalatot szerzett a munkajog teljes területén, beleértve többek között a vállalatfelvásárlásokhoz és átszervezésekhez kapcsolódó teljes körű munkajogi tanácsadást, munkaszerződések kidolgozására és megszüntetésére vonatkozó tanácsadást, munkáltatói ösztönző rendszerek kialakítását és munkavállalói érdekképviseleti szervekkel való tárgyalást, valamint munkáltatói képviseletet jogvitákban.

dr. Rövid Levente

Együttműködő ügyvéd

Levente az irodánk egyik korábbi alapító partnere, aki jelenleg együttműködő ügyvédként dolgozik velünk. 16 évig dolgozott nemzetközi ügyvédi irodákban (Kinstellar, Bird & Bird), valamint az egyik Big4 tanácsadó cégnél (Ernst & Young). Elsősorban a társasági adó, az általános forgalmi adó valamint az illeték területére specializálódott adótanácsadóként közreműködik tranzakciókban, és tanácsot ad a vállalatok napi működéséhez kapcsolódó adókérdésekben egyaránt.